17. februar 2015 – Fællesspisning og Generalforsamling i Visby Lokalråd

D. 17. februar mødte knapt 80 voksne og børn op til fællesspisning med efterfølgende generalforsamling.

Her følger et kort referat:

 • Valg af dirigent – Gunnar Jensen blev foreslået og valgt
 • Formandens beretning – herunder bl.a. 
  Skolen ( nærmere senere under eget punkt)
  Stier – der er lavet flere og vi har fået sponseret en kikkert som vil 
  blive sat op i udkigstårnet ved mosen
  Diverse – parken, landsbypedel, blomsterkasser og byskilte
  Kommende aktiviteter: Affaldsindsamling 19/4,  Sporets Dag (juni)
  Kommende fællesspisninger: 5/5 og 9/6
  Anges og Rita vil gerne starte eftermiddags-aktiviteter på skolen 
  – Beretningen godkendt
 • Regnskab fremlagt og godkendt
 • Afholdelse af valg til lokalrådet
  Sanne Sommer, Ina Lund og Else Jespersen var på valg
  – alle 3 modtog genvalg
 • Information vedr. skolen v/Else 
  Driftsaftale indgået mellem Tønder Kommune og lokalrådet
  Bestyrelse nedsat med 1 repræsentant for hver forening.
  Spejderne, idrætsforeningen, Børnehuset og “Højt fra himlen”
  og “Maskeraden” bruger skolen
  Der har været afholdt arbejdsdage – og der kommer flere :o)
  Skolen kan bruges til forskellige formål – det er op til borgerne
  Når brandstationen er færdig vil der være en fælles indvielse.
 • Evt. 
  Hjælp til at holde stier – 3 meldte sig til dette
  Der blev udtrykt tilfredshed med lokalrådets arbejde – vi takker 🙂
  Gunnar Jensen nævnte at man for 250,- kan blive andelshaver i 
  Visby forsamlingshus – henvendelse til forsamlingshusets 
  bestyrelse
 • Gunnar sluttede med at takke for god ro og orden – 
  hvorefter vi fik Laila Gubi ind, så vi kunne ønske tillykke med de 60 år

Visby Lokalråd

Share on facebook
Del på Facebook